Ballon, Steinzeugton, Glasur, Spanngurte, Schrauben H: 40-50 cm
Ballon, Steinzeugton, Glasur, Spanngurte, Schrauben H: 40-50 cm
Ballon, Steinzeugton, Glasur, Spanngurte, Schrauben H: 40-50 cm
Ballon, Steinzeugton, Glasur, Spanngurte, Schrauben H: 40-50 cm
Ballon, Steinzeugton, Glasur, Spanngurte, Schrauben H: 40-50 cm
Ballon, Steinzeugton, Glasur, Spanngurte, Schrauben H: 40-50 cm
Quetschungen glatt, Steinzeugton, Glasur, Pigment, B: 33-35 cmBallon, Steinzeugton, Glasur, Spanngurte, Schrauben H: 40-50 cm
Quetschungen glatt, Steinzeugton, Glasur, Pigment, B: 33-35 cmBallon, Steinzeugton, Glasur, Spanngurte, Schrauben H: 40-50 cm